De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Colardyn

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Francis Colardyn
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Francis Colardyn
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Francis Colardyn

Cumuleo