De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Collin

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Benoît Collin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Benoît Collin

Cumuleo