De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wally Corneillie

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Wally Corneillie
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Wally Corneillie

Cumuleo