De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hugo Coveliers

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Hugo Coveliers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Hugo Coveliers

Cumuleo