De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-François Crucke

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jean-François Crucke
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jean-François Crucke

Cumuleo