De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frédéric Daerden

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Frédéric Daerden
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Frédéric Daerden

Cumuleo