De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Valérie De Bue

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Valérie De Bue
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Valérie De Bue

Cumuleo