De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques De Meyer

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacques De Meyer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacques De Meyer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacques De Meyer

Cumuleo