De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nicole De Munter

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Nicole De Munter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Nicole De Munter

Cumuleo