De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Els De Turck

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Els De Turck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Els De Turck

Cumuleo