De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques De Winter

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacques De Winter
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacques De Winter
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacques De Winter

Cumuleo