De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ludo Debuysere

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Ludo Debuysere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Ludo Debuysere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Ludo Debuysere

Cumuleo