De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Declerck

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Johan Declerck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Johan Declerck

Cumuleo