De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gilles Delcourt

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Gilles Delcourt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Gilles Delcourt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Gilles Delcourt

Cumuleo