De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christine Delhaise

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Christine Delhaise
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Christine Delhaise
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Christine Delhaise

Cumuleo