De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre-Yves Dermagne

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Pierre-Yves Dermagne
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Pierre-Yves Dermagne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Pierre-Yves Dermagne

Cumuleo