De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fernand Deschampheleire

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Fernand Deschampheleire
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Fernand Deschampheleire

Cumuleo