De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Geert Dessein

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Geert Dessein
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Geert Dessein
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Geert Dessein

Cumuleo