De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurent Devin

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Laurent Devin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Laurent Devin

Cumuleo