De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Devos

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Philippe Devos
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Philippe Devos

Cumuleo