De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ann Devriendt

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Ann Devriendt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Ann Devriendt
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Ann Devriendt

Cumuleo