De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Henri Dewez

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jean-Henri Dewez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jean-Henri Dewez

Cumuleo