De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Dochy

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Frans Dochy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Frans Dochy

Cumuleo