De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Monika Einfalt

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Monika Einfalt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Monika Einfalt

Cumuleo