De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marleen Verbist

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Marleen Verbist
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marleen Verbist

Cumuleo