De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Catherine Fagneray

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Catherine Fagneray
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Catherine Fagneray

Cumuleo