De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Fauconnier

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacques Fauconnier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacques Fauconnier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jacques Fauconnier

Cumuleo