De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Flament

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Michel Flament
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Michel Flament

Cumuleo