De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Victor Floymont

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Victor Floymont
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Victor Floymont

Cumuleo