De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Fontaine

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Philippe Fontaine
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Philippe Fontaine

Cumuleo