De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Elisabeth Fraipont

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Elisabeth Fraipont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Elisabeth Fraipont

Cumuleo