De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fabrice François

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Fabrice François
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Fabrice François

Cumuleo