De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Louis Fransen

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Louis Fransen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Louis Fransen

Cumuleo