De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Yves Vercruysse

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Yves Vercruysse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Yves Vercruysse
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Yves Vercruysse

Cumuleo