De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christel Geerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Christel Geerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Christel Geerts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Christel Geerts

Cumuleo