De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van David Geerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door David Geerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door David Geerts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door David Geerts

Cumuleo