De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Josť Verdin

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Josť Verdin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Josť Verdin

Cumuleo