De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Generet

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Marc Generet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marc Generet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Marc Generet

Cumuleo