De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Gerard

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door André Gerard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door André Gerard

Cumuleo