De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jenny Gérard

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jenny Gérard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jenny Gérard

Cumuleo