De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Gilles

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Véronique Gilles
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Véronique Gilles

Cumuleo