De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carl Vereecke

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Carl Vereecke
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Carl Vereecke

Cumuleo