De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Godin

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jean Godin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jean Godin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jean Godin

Cumuleo