De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Goessens

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Guy Goessens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Guy Goessens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Guy Goessens

Cumuleo