De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Grafé

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Jean-Pierre Grafé
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Jean-Pierre Grafé

Cumuleo