De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Leentje Grillaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Leentje Grillaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Leentje Grillaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Leentje Grillaert

Cumuleo