De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Inga Verhaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Inga Verhaert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Inga Verhaert

Cumuleo