De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Halleux

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Michel Halleux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Michel Halleux

Cumuleo