De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Olivier Hamal

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Olivier Hamal
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Olivier Hamal
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Olivier Hamal

Cumuleo