De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Hardy

Alle mandaten uitgeoefend in 2010 door Michel Hardy
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2010 door Michel Hardy

Cumuleo